Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

Umetnost moći, moć umetnosti:
bronzana skulptura Zapadne Afrike

17. januar 2005. - 30. jun 2005.

Autor izložbe i kataloga:

Narcisa Knežević-Šijan, istoričar umetnost i viši kustos MAU

Katalog izložbe

Slike sa izložbe

O izložbi

Bronzana skulptura zapadne Afrike svedočanstvo je bogate i visoko razvijene umetničke tradicije. Ovaj tehnički složen i estetski istančan oblik izražavanja ne prestaje da zaokuplja pažnju istoričara umetnosti, antropologa i umetnika.

Jedan od razloga trajnog i dinamičnog interesovanja za bronzu zapadne Afrike leži u činjenici da je ona deo kulturnog nasleđa sveta.

U pravljenju predmeta od bronze primenjivana je komplikovana tehnika cire perdue. Livci bronze u zapadnoj Africi pripadali su izdvojenim esnafima i uživali su poseban status zahvaljujući svojim veštinama i znanju. Njhov povlašćen položaj u velikim afričkim kraljevstvima bio je darovan od samog kralja, koji je jedini imao pravo da naruči izradu bronzanih predmeta od livaca, i jedini imao sva prava u raspodeli i nameni ovog materijala.

U Beninskom kraljevstvu (14-19. vek) kao i u drugim kraljevstvima zapadne Afrike, za kraljevski dvor i dvorske ceremonije izrađivani su različiti predmeti od bronze. Oltari predaka posvećeni preminulim kraljevima bili su opremljeni livenim bronzanim komemorativnim portretima. Istaknute otverene oči obe (kralja) verovalo se da poseduju sposobnost da vide drugi svet, komunicirajući božansku moć kralja da nadgleda svoje kraljevstvo.

Pedeset izloženih predmeta izlivenih u bronzi, tehnološki sofisticiranih i zadivljujuće naturalističkih, koji pripadaju Muzeju afričke umetnosti kao i privatnim kolekcijama i datiraju iz 19 i 20 veka, izmešani su sa opstalim tradicijama naroda savremene Nigerije, Gane, Burkine Faso, Obale Slonovače, Kameruna i drugih zemalja.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.