Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Bronzani tegovi

Posebnu grupu sitnih bronzanih predmeta čine tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan u Gani, poznati pod nazivom Ašanti tegovi. Tegove i kompletnu opremu za merenje prodavali su zlatari koji su pored obrade zlata i izrade nakita izlivali i tegove od bronze. Zlatari su bili povlašćeni sloj. Činili su posebne zajednice i prenosili svoje umetničko znanje na potomke.

Prema obliku i motivima, tegovi se mogu podeliti u dve velike grupe: geomtrijsku i figurativnu. Geometrijski su najčešće u obliku kocke, dvostrukih valjaka, heksaedara i piramida. Figurativni predstavljaju različite vrste životinjskog i biljnog sveta, ljude u različitim životnim situacijama i različite upotrebne predmete, kao što su razne alatke, posuđe, stolice, muzički instrumenti, oružje. Posebno su zanimljivi tegovi koji predstavljaju insekte, sitne plodove i seme nekih biljaka, jer su liveni po uzoru na prirodu, bez korišćenja modela od voska. Kao model služio je sam insekt ili plod. Neki tegovi simbolično govore i o poznatim afričkim izrekama i poslovicama. Na primer, smisao tega na kojem je prikazan čovek koji se penje uz drvo, dok mu drugi pomaže, jeste u tome što pokazuje da će se onome ko bira dobro drvo, odnosno dobar put, uvek naći neko da pomogne.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.