Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Edukacija i animacija

Nedelja u MAU

Program „Nedelja u MAU“ organizuje se za pojedinačne i porodične posete u terminu nedeljom od 11 do 13 časova i podrazumeva paralelne programe KUSTOSKIH VOĐENJA (za odrasle) kroz muzejske postavke i RADIONICE ZA DECU (uzrasta 4-12 godina). Nije potrebno prijavljivanje unapred.

Pojedinačna karta (za svakog posetioca) iznosi: 200 dinara

 

Nedelje: 7. i 14. jul, 18. avgust, 15. i 29. septembar, 20. i 27. oktobar od 11 do 13 časova

Kreativna radionica za decu:
NAPRAVI EGIPATSKE KARTUŠE

Napravi egipatske kartušeU okviru pratećeg programa izložbe „Pod lupom – staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“ biće priređena edukativno-kreativna radionica za decu „Napravi egipatske kartuše“.

U starom Egiptu su imena kraljeva, kraljica i drugih istaknutih ljudi bila zapisana hijeroglifskim znakovima u posebnim, uokvirenim poljima – kartušima. Učesnici radionice otkriće hijeroglifske znakove koji odgovaraju slovima njihovog imena i zatim će ih nacrtati i napraviti od papira priveske po uzoru na oblik kartuša. Na radionici će biti prikazani i primeri najpoznatijih likovih dela drevnog kraljevstva na obali Nila koja su sačuvana u piramidama i hramovima, što će poslužiti kao inspiracija deci da nacrtaju omiljene motive na stranicama jedne male piramide.

 

Nedelje: 21. i 28. jul, 4. i 25. avgust, 1. i 22. septembar, 13. oktobar, 10. novembar od 11 do 13 časova

Edukativno-kreativna radionica za decu:
IGRAJMO SENET - DREVNU EGIPATSKU IGRU

SenetSenet je jedna od najstarijih društvenih igara na svetu i poreklom je iz drevnog Egipta. Naziv igre označava prelaz i dovodi se u vezu sa putovanjem ka dosezanju besmrtnosti i preprekama koje se na tom putu moraju prevazići. Senet je bio veoma popularna svakodnevna igra među starim Egipćanima i igrala se u mnogobrojnim prilikama. Čest je motiv na primerima staroegipatskog zidnog slikarstva, gde su prikazani članovi porodice koji je igraju, ili pak pojedinac protiv svoje duše ba. Najstariji pronađeni fragmenti tabli i figura datiraju oko 3100. g.p.n.e., a mnogi se čuvaju u muzejima širom sveta.

Učesnici radionice imaće priliku da izrade svoju tablu, pione i nauče pravila ove igre. Zatim će samostalno igrati senet u parovima.

Uzrast: 7+

 

Nedelje: 8. septembar, 6. oktobar i 3. novembar od 11 do 13 časova

Edukativno-kreativna radionica za decu:
POTRAGA ZA EGIPATSKIM BLAGOM

Potraga za egipatskim blagomU okviru pratećih programa tematske izložbe „Pod lupom – staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji“ biće priređena edukativno-kreativna radionica za decu „Potraga za egipatskim blagomʺ.

„Potraga za egipatskim blagomʺ u Muzeju afričke umetnosti predstavlja učesnicima radionice staroegipatsko pismo – hijeroglife, kao i umetnost drevnog Egipta. Nakon upoznavanja sa načinom na koji se hijeroglifi mogu pročitati, učesnici će dobiti zadatak da kroz grupni rad – podelom u timove – i uz pomoć kustosa, dešifruju lokacije u okviru Muzeja na kojima se nalazi skriveno – egipatsko blago!

Uzrast: 7+

 

 

Nedeljom od 11 do 13č

Javno vođenje kroz tematsku izložbu:
„POD LUPOM – Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji “

Pod lupomIzložba POD LUPOM – Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji predstavlja neke od najvrednijih i do sada retko (ili nikada) izlagane predmete iz staroegipatskih zbirki muzeja Srbije i rezultat je saradnje 11 institucija: Gradskog muzeja Vršac, Gradskog muzeja Sombor, Gradskog muzeja Subotica, Muzeja Srema, Narodnog muzeja Užice, Muzeja grada Beograda, Muzeja Jugoslavije, Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu, Narodnog muzeja u Beogradu, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika i Muzeja afričke umetnosti u Beogradu kao domaćina i nosioca projekta.

Predmeti obuhvataju hronološki raspon od Starog carstva do rimskog doba – približno od 2686. god. pre n. e. do četvrtog veka n. e – to jest, skoro svaki istorijski period starog Egipta. Većina njih je nepoznatog mesta porekla, jer su pretežno stigli u muzejske zbirke današnje Srbije kao putnički suveniri iz Egipta, i to uglavnom od druge polovine XIX veka naovamo, zatim kao pokloni važnim državnicima, kao što je Josip Broz Tito (1892-1980, vođa i predsednik SFR Jugoslavije), ili kao slučajni arheološki nalazi i retki muzejski otkupi.

Prateći programi u okviru izložbe „Pod lupom“ održavaju se u Muzeju afričke umetnosti, u Andre Nikolića 14, na Senjaku.

 

JULI

Nedelja, 7.7. od 11 časova

Poklopac kanopske vaze (Novo carstvo – Ptolomejski period

Poklopac kanopske vaze
(Novo carstvo – Ptolomejski period).
Egipatska zbirka.
Gradski muzej Vršac. Aeg. 1.

Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

Nenad Marković (r. 1986, Beograd), završio je osnovne i master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2014), a trenutno privodi kraju doktorske studije na Češkom institutu za egiptologiju Karlovog Univerziteta u Pragu. Doktorska disertacija se bavi svešteničkim porodicama i njihovim međusobnim vezama u Memfisu (570-486. pre n.e.).

Dobitnik je nagrada fonda za postdiplomce u egiptologiji Austrijske akademije nauka u Beču (2015, 2018) i fondacije Robert Anderson u Londonu (2017). Bio je deo arheološkog tima Češkog instituta za egiptologiju u Abusiru (2017), a sproveo je istraživanja u brojnim muzejima, arhivama i bibliotekama širom Evrope i u Egiptu. U toku je njegov samostalni projekat koji se bavi ženama nekraljevskog porekla u Donjem Egiptu (664-332 pre n.e.).

Objavio je više naučnih radova u vodećim časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja, međunarodnim tematskim zbornicima i zbornicima međunarodnih naučnih skupova.

 

 

Nedelja, 14.7. od 11 časova

Savremeni suvenir u staroegipatskom stilu iz zbirke Oskara
Vojnića

Savremeni suvenir u
staroegipatskom stilu iz zbirke
Oskara Vojnića (EV-1281),
Gradski muzej Subotica.

Kroz izložbu vodi Aleksandra Prodanović Bojović, viši kustos, Muzej afričke umetnosti.

Vođenje pravi osvrt na prva putovanja naših ljudi u Egipat, kao i kreiranje prvih muzejskih zbirki.

Aleksandra Prodanović Bojović (r. 1973, Beograd), viši kustos, diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, na Univerzitetu u Beogradu. U Muzeju afričke umetnosti je od 2002. godine; bila je autor, ko-autor i saradnik većeg broja muzejskih izložbi (autor: „Duhovi Afrike – ritualna zapadnoafrička umetnost”, „Ibeđi – dvaput rođeni: blizanačke skulpture naroda Joruba iz kolekcije Pavlić”, „Nakit Etiopije”; ko-autor/saradnik: „Etiopska umetnost iz poklon-zbirke Nine Seferović”, „Nimpa kor Ndzidzi – Čovek ne može opstati sam”, „Lalibela – Putovanje u Jerusalim Afrike” itd.); pisac i urednik izložbenih kataloga, kataloških priloga, naučnih i stručnih tekstova; autor predavanja i programa o raznovrsnim temama vezanim za umetničko i kulturno stvaralaštvo u Africi, i sl. Njena izložba „Duhovi Afrike” nagrađena je nagradom NK IKOM-a Makedonije za 2018. godinu. Između ostalog, bavi se istraživanjem kulturnih dodira Evrope sa Afrikom, biografijama kolekcionara i putnika – ljubitelja afričke umetnosti, kao i istorijatima afričkih zbirki u Jugoslaviji i Srbiji.

 

Nedelja, 21.7. od 11 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

 

Nedelja, 28.7. od 16 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

 

AVGUST

Nedelja, 4.8. od 11 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

 

Nedelja, 11.8. od 16 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

 

Nedelja, 18.8. od 11 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.

 

Nedelja, 25.8. od 11 časova
Kroz izložbu vodi Nenad Marković, istoričar, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju.

Vođenje pravi osvrt na istorijsko-religijsku funkciju izloženih staroegipatskih artefakata.