Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Posebni programi

Praktikum za studente

tematska vođenja studenata kroz stalnu postavku

Priznanje „Zvezda Beograda“ za PRAKTIKUM

Program za studente završnih godina Filozofskog fakulteta „Praktikum 2018" dobio je priznanje „Zvezda Beograda 2018". Priznanje dodeljuje Kancelarija za mlade grada Beograda za najbolje projekte čije su aktivnosti podržane na konkursima organizacionih jedinica Gradske uprave.

U svečanoj sali Starog dvora, 6. marta 2019, Dragana Belojević, sekretarka za sport i omladinu, uručila je priznanje direktorki Muzeja afričke umetnosti Mariji Aleksić.

 

Cilj programa je da se kroz trening i rad sa kustosima-mentorima, studentima omogući upoznavanje sa kustoskom profesijom. Učesnici u ovom programu stiču znanja o istorijatu muzeja i osnivačima, zbirkama, kao i glavnim temama u oblasti muzejskog istraživanja umetnosti i kulture Afrike. Istovremeno, studenti razvijaju veštine i tehnike neophodne za uspešno javno vođenje kroz stalnu postavku.

Uz konsultacije sa mentorima, studenti sami biraju teme vođenja kroz stalnu postavku prema svojim interesovanjima, osmišljavaju kretanje u skladu sa temom i naposletku prezentuju „priču“ najširoj javnosti. U programu „Praktikum“ se insistira na ličnoj interpretaciji stalne postavke čime se studenti podstiču na slobodan, kreativni pristup materiji putem kojeg će izgraditi poseban odnos prema muzejskim predmetima, a samostalnom selekcijom teksta vođenja izbeći reprodukovanje već gotovih tekstualnih (misaonih) rešenja. Na ovaj način, studenti razvijaju kritički pristup, ali i kreativne potencijale i poseban senzibilitet za rad sa publikom.

Program je započet 2013. godine i realizuje se jednom godišnje. Poziv se upućuje studentima završnih godina Filozofskog fakulteta preko Centra za razvoj karijere (pri Univerzitetu u Beogradu), kandidati se prijavljulju za učešće na programu čemu sledi selekcija koju vrše kustosi-mentori. Program pripreme i treninga traje dva meseca (dva časa nedeljno; mart-maj), a zatim slede javna vođenja u utvrđenim terminima: „Nedelja Praktikuma“, „Afro festival“, „Dani evropske baštine“, a u zavisnosti od interesovanja i u okviru programa „Nedelja u MAU“, čime se praksa produžuje do kraja tekuće godine.

Program „Praktikum" osmislile su i vode kustosi MAU: Emilia Epštajn, antropolog, i Ivana Vojt, istoričar umetnosti.

 
 
 
 
 

„Pre svega, zadatak svakog muzeja jeste da osluškuje i razume puls grada u kome deluje. Muzej afričke umetnosti se nalazi u Beogradu koji je univerzitetski grad u kome živi grupa mladih ljudi kojima je muzej potreban kako bi se spremili za odabrani poziv. Obaveza kustosa je da otvori vrata, pozove studente, učini prostor muzeja dostupnim za istraživanja i pruži neophodnu pomoć. Naročito je važno da se uvaže znanja koja su stekli tokom studija, njihova lična interesovanja i želja za napredovanjem. Njima je potrebno da rade u kontrolisanim uslovima, po određenom planu i programu, gde je svaki dolazak u muzej osmišljen i vođen od strane mentora, tako da nemaju osećaj gubitka vremena, već naprotiv, kontinuiranog napredovanja."

- Iz teksta kustoskinje Ivane Vojt:
„PRAKTIKUM – ORGANIZOVAN PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA STUDENTE U MUZEJU" (str. 175-190),
objavljenog u časopisu „Muzeji 7/2020" - Muzejsko društvo Srbije

 

Utisci studenata - učesnika programa PRAKTIKUM

 

Obuka je definitivno bila korisna. Pomogla mi je da se lakše nosim sa tremom i nesigurnostima tokom javnog nastupa. Mislim da ova obuka pruža jako dobru osnovu za dalje usavršavanje u prezentovanju. Takođe, obuka mi je pomogla da poboljšam i druge oblike prezentovanja, ne samo pred publikom u muzeju, već i npr. na fakultetu tokom predavanja.

 


 

Obuka mi je bila dosta od koristi, jer me je podstakla na kreativnost, da uspem da istaknem bitno, da ponekad i spontano smišljam i na brzinu. Takođe mi je dosta bila od koristi obuka javnog nastupa i pomoć da se izborim sa tremom.

 


 

Praksa u MAU mi je bila od velike koristi prvenstveno što smo imali mogućnost da javno izlažemo svoju temu, što je meni bio prvi put u životu, i time sam se suočila i sa tremom i sa svojim govorom.

 


 

Smatram da je program „Praktikum“ jedna izvanredno dobra stvar, zato što studente Filozofskog fakulteta upućuje u svakodnevni rad u muzeju, odnos sa publikom i smanjuje strah od javnog nastupa. Meni je lično „Praktikum“ dosta dobrog doneo.

 


 

Kao posebno dobru stranu „Praktikuma“ izdvojila bih to što smo imali prilike da imamo vođenja pred različitom publikom i različitim brojem ljudi u zavisnosti od toga kojom prilikom je vođenje organizovano.

Meni je praksa bila od velike koristi jer sam dosta toga naučila o afričkoj kulturi, koja me lično jako interesuje, kao i o religiji i verovanjima, što sam uspela da povežem sa onim što studiram. Takođe, jako bitno mi je bilo da se opustim i da pričam pred većom grupom ljudi. Kao dorbu stranu prakse bih najpre izdvojila to što se dosta novog nauči kroz rad na odabranu temu i kroz slušanja ostalih praktikanata. Pored toga, javna vođenja su jedno posebno novo iskustvo, koje je veoma zanimljivo i korisno za sve što budemo dalje radili. A moram da napomenem da se jako dobro družimo, što smatram najboljom stranom „Praktikuma“ i verujem da ćemo nastaviti naše druženje.

 


 

Praksa mi je koristila na više nivoa: ohrabrivanje za sigurniji javni nastup, organizaciju događaja, razmišljanje o strukturi prezentacije. Naravno, znatno sam proširila znanje o afričkoj kulturi. Bila je sjajna saradnja sa mentorkama, kustoskinjama, koje su stvorile prijatnu i opuštenu atmosferu, prostor za interpretaciju i samoinicijativu.

 


 

S obzirom da su se prakse koje sam ranije pohađao uglavnom svodile na reprodukovanje unapred dobijenog teksta, program „Praktikum“ mi je pomogao da se suočim sa potpuno drugim načinom učestvovanja u vođenju kroz izložbu - pisanjem svog teksta.

 


 

Mnogo lepo iskustvo. Veliki put smo prešli i praksa je doprinela da se profesionalno izgradimo.

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.