Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Muzejske publikacije

Izložbeni katalozi

Katalozi koji prate svaku tekuću izložbu su infromativne i edukativne, bogato ilustrovane i izvanredno dizajnirane publikacije. One nude pregled najvažnijih zbirki kao i projekata saradnje MAU sa privatnim kolekcionarima i umetnicima.

Pogledajte naše kataloge izložbi

AFRIKA - Časopis Muzeja

Časopis Afrika je izuzetno važna publikacija MAU koja teži da uključi neke od najvažnijih naučnih tekstova, članaka, eseja i prikaza u polju afričkih studija.

Pristupite časopisu
 

Ostale publikacije

Kroz ovaj segment rada MAU promoviše i daje podršku publikovanju doktorskih disеrtаciјa, rеtke аrhivskе grаđе, mоnоgrаfiјa i drugih istrаživаčkih radova u оblаsti аfričkih studiјa.

Pogledajte muzejske publikacije

E-publikacije

U želji da podržimo mlade naučnike i istraživače u oblasti afrikanistike u Srbiji, ali i s ciljem da učinimo plodove ozbiljnih istraživačkih radova dostupnim svima, Muzej je pokrenuo posebnu seriju elektronskih izdanja. E-Publikacije u celosti možete čitati na samom sajtu, ali i preuzeti besplatno.

Pogledajte naše E-publikacije
 

Audio-publikacije

Više informacija uskoro!

Pristupite audio-publikacijama
 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.