Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

Crno, crveno i belo

23. jun 2006. - 3. jul 2006.

Zoran Naskovski

Slike sa izložbe


O izložbi

Multimedijalni projekat Zorana Naskovskog »Crno, crveno i belo«, ostvaren je na tonskim zapisima bluza i njegovim izvornim interpretacijama američkih crnaca, berača pamuka i zatvorenika, preko njegove transformacije koja se kreće preko bugi-vugija, rok en rola, do repa. Predmetni inventar ovog projekta, kutija od pleksiglasa sa granom pamuka, crvena fotelja, gramofon, ploče i CD, fotografija klupskog ambijenta sa interpoliranim likovima pevača formiraju genezu bluza. Ona se ovde može pratiti preko prvih zapisa Delta bluza, do sadašnje visoko tehnološke industrije zvuka. Konsekventnom procedurom promišljanja ove teme, Zoran Naskovski uvodi posmatrača u kompleksnu problematiku socio-ekonomskih odnosa američkog društva dvadesetog veka.

Suptilno odabranim elementima i vizuelnim i zvučnim, koji se mogu iščitavati preko boje (crno, crveno i belo), starog i novog (gramofon, ploče i CD), ambijentalnog (kućnog i klupskog), predmetnog i tonskog (mobilijar i zvuk), dokumentarnog (fotografija bluz kluba na jugu Amerike), umetnik pozicionira afričkog crnca u novoj, za njega nametnutoj sredini. Postavljajući sebe kao analitičara ove i ovakve problematike, umetnik i sam konzument raspoloživih artefakata, insistira na rekonstrukciji postojećih disonantnih kodova. Oni se uočavaju, s jedne strane, u siromaštvu, bedi i muci berača pamuka, zatvorenika, porobljenih crnih doseljenika i s druge strane, u visoko industrijalizovanoj sredini konzumentu njihovog rada i njihove autohtone kulture. I upravo, na tom autentičnom izrazu, samo na primeru njihove muzike, prvobitnog zvuka - bluza, umetnik prati transformacije te autohtone kulture koja se, poput stabljike pamuka, račva u sve pore savremene muzike.

Nataša Njegovanović-Ristić, viši kustos

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.