Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Izdvajamo iz zbirki

Đivara

Maska „Đivara“. Narod Bamana, Mali.
Drvo. Visina 100 cm.

Muzej afričke umetnosti sadrži karakteristične, reprezentativne tipove maski iz regiona zapadne i centralne Afrike, a posebno se po zastupljenosti i brojnosti izdvajaju maske Bamana i Dogona.

Maska Đi-Vara rađena je u dva plana: donji deo podrazumeva horizontalno postavljeno telo životinje, najčešće mravojeda ili kameleona, ovalnog ili geometrijskog oblika. Drugi plan maske izranja iz tela donje životinje u obliku antilopine glave sa snažnom grivom i dugačkim rogovima. Dominantne su linije vrata i duguljasta njuška povijena nadole, dok je kod nekih dominantna griva koja se od temena antilopine glave spušta na telo donje životinje.

Kada je maska gotova ona postaje vlasništvo društva Đi-Vara. Pre početka agrarnih ceremonija, odnosno setvenih i na kraju godine žetvenih radova, maske se peru a potom premazuju masnoćom dobijenom iz puterovog drveta (Vitelarie paradoxa). Da bi se pojačala njihova delotvorna moć, maske se kite dodatnim materijalima kao što su kauri školjke, metalni listići, tkanice, končići i sl. Po zavšetku svih neophodnih pripremnih radnji maske su spremne za upotrebu.

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.