Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Izdvajamo iz kolekcije

Đivara

Maska „Đivara“. Narod Bamana, Mali.
Drvo. Visina 100 cm.Muzej afričke umetnosti sadrži karakteristične, reprezentativne tipove maski iz regiona zapadne i centralne Afrike, a posebno se po zastupljenosti i brojnosti izdvajaju maske Bamana i Dogona.

Maska Đi-Vara rađena je u dva plana: donji deo podrazumeva horizontalno postavljeno telo životinje, najčešće mravojeda ili kameleona, ovalnog ili geometrijskog oblika. Drugi plan maske izranja iz tela donje životinje u obliku antilopine glave sa snažnom grivom i dugačkim rogovima. Dominantne su linije vrata i duguljasta njuška povijena nadole, dok je kod nekih dominantna griva koja se od temena antilopine glave spušta na telo donje životinje.

Kada je maska gotova ona postaje vlasništvo društva Đi-Vara. Pre početka agrarnih ceremonija, odnosno setvenih i na kraju godine žetvenih radova, maske se peru a potom premazuju masnoćom dobijenom iz puterovog drveta (Vitelarie paradoxa). Da bi se pojačala njihova delotvorna moć, maske se kite dodatnim materijalima kao što su kauri školjke, metalni listići, tkanice, končići i sl. Po zavšetku svih neophodnih pripremnih radnji maske su spremne za upotrebu.

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

Tekuća izložba

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.