Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Izdvajamo iz zbirki

Lovačko odelo

Lovačko odelo
Lovačko odelo sa nakitom i amuletima,
naroda Bambara, Mali.

Kod naroda Bambara u Maliju, kao i kod većine drugih naroda u zapadnoj Africi, lovci se smatraju izuzetnim ličnostima. Imaju veoma značajan društveni položaj i izdvajaju se od ostalog stanovništva. Lovac je zapravo kulturni heroj i centralna figura u usmenoj istoriji, pričama, poeziji, pesmama koje se prenose s kolena na koleno. Istorijska predanja govore da su lovci često bili pronalazači novih oblasti u kojima su osnivana sela.

Mnogi junaci i kraljevi naroda Bambara bili su slavni lovci. Da bi se postao lovac potrebno je znanje, veština, moć da se preživi u surovim uslovima šume i gustog šipražja iz kojih vrebaju mnoge opasnosti (i u formi životinj i formi duhova). Zbog toga, odelo koje lovac nosi u svečanim prilikama sa svim ukrasima na košulji i kapi, predstavlja simbole njegovog znanja i njegove moći. Oni ukljčuju ukrase, amulete, fetiše, trofeje i odlikovanja. Ovaj primerak lovačkog odela sašiven je od tradicionalne tkanine bogolanfini (tkanina slikana blatom).

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.