Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

PREISPITIVANJE MUZEJSKIH VREDNOSTI. Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

Kustosi izložbe: Dr Ana Sladojević i Emilia Epštajn (MAU)

deo projekta/izložbe

Južne konstelacije: Poetike Nesvrstanih

Kustos izložbe: Bojana Piškur (MG+MSU)

Muzej savremene umetnosti Metelkova, Ljubljana

Otvaranje: 7. marta 2019, u 20 č

Trajanje izložbe: 7. mart – 31. avgust 2019. godine

 


 

PREISPITIVANJE MUZEJSKIH VREDNOSTI. Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

Kustoska izjava

Iako je prvi utisak da je osnivanje Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara (MAU) logički proishodilo iz vremena u kojima je Pokret nesvrstanih figurirao kao osnova konceptualizacije sveta među Jugoslovenima, zapravo, pokretanje MAU je rezultat specifičnih, a pre svega dva preduslova: ličnih napora osnivača usmerenih ka kreiranju zbirke afričke umetnosti i jedinstvenost trenutka 1977. godine kada je Skupština grada Beograda dala okvir materijalizaciji ideje projekta gradnjom arhitekturalnog prostora za čuvanje zbirke. Beograd je dobio poklon u vidu muzeja čime su se stekli uslovi za njegovo legitimisanje na više načina – na nivou statusa, politike i ideologije. Pa ipak, MAU je predstavljao idiosinkraziju na kulturnoj mapi Srbije i bivše Jugoslavije – nešto što se još jasnije očitava iz perspektive preispitivanje ove institucije u sadašnjosti. Suočavamo se istovremeno i sa još jednim, možda i mnogo relevantnijim pitanjem koje se postavlja pred sadašnji trenutak: Šta čini ovaj muzej relevantnim danas? Analizom muzejskih politika i diskursa bilo je moguće zaključiti da, iako je preovladavajući diskurs vremena osnivanja bio antikolonijalan, metodologije i procedure su gotovo u celosti prisvojene iz sličnih institucija na Zapadu. Ovo ne iznenađuje, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da za razliku od brojnih kolekcija afričkih umetnosti širom sveta, kulturne tendencije koje su dovele do stvaranja MAU u Beogradu nisu bile ukorenjene u nekoj ranijoj praksi (tj. tradiciji), i da, stoga, nisu imale značajnijeg kontinuiteta na kojem da razvijaju svoju nadgradnju. S druge strane, one nisu bile ni rezultat širih teorijskih okvira studija (afričkih) umetnosti u lokalnoj sredini. Polazište njihovog zajedničkog imenitelja predstavljao je specifičan nesklad (disparitet) u pogledu mesta i vremena nastanka (Jugoslavija), i u geografskom i u kulturnom pogledu. Uprkos zapadnjačkim metodologijama i procedurama, ideje vremena poput antikolonijalizma, jednakosti među narodima sveta i solidarnost sa pokretima borbe za nezavisnost – koji su nominalno bili prisutni u javnom diskursu tog vremena – danas su interiorizovani, tj. upisani u instituciju kroz procese pamćenja i sećanja. Stoga, retorika koja je težila da predstavi MAU kao antikolonijalan, potvrđuje ga danas kao mesto (pod)sećanja na određen istorijski period: šezdesete i sedamdesete godine prošlog veka, kao i na ideologiju nesvrstavanja, dajući joj značaja koje smo u mogućnosti da prepoznamo jedino kroz proces preispitivanja različitih slojeva značenja ove institucije.

*Preispitivanje muzejskih vrednosti: Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara postavljena u Modernoj galeriji + Muzeju savremene umetnosti u Ljubljani (7. mart – 31. avgust 2019), delom se bazira na istraživačkom radu i materijalima odabranim za izložbu “Nyimpa kor Ndzidzi – Čovek ne može opstati sam. (Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara“ (23. maj 2017 – 28. februar 2018. u MAU). Izložba je u izvesnim segmentima proširena i/ili redigovana kao aktivni odgovor na muzejski prostor, geopolitičku lociranost i okvir projekta/izložbe Južne konstelacije: Poetike Nesvrstanih.

**Preispitivanje muzejskih vrednosti: Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara su konceptualizovale i kustoski ostvarile Ana Sladojević, teoretičarka umetnosti/nezavisni kustos, i Emilia Epštajn, kustos MAU.

Kliknite da preuzmete pres materijal izložbe Južne konstelacije: Poetike Nesvrstanih (.pdf).

Za više informacija posetite: www.mg-lj.si

 

0
0
0
s2sdefault

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network