Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Iz zbirki

Muzej afričke umetnosti: zbirka Vede i dr Zdravka Pečara nastao je zahvaljujući inicijalnoj zbirci od 1200 predmeta koju su 1974. godine, Gradu Beogradu poklonili Zdravko i Veda Pečar. Ova zbirka koja pre svega reflektuje materijalnu kulturu Zapadne Afrike, s vremenom i zahvaljujući drugim donacijama, otkupima i poklonima zvaničnika, proširivana, tako da Muzej afričke umetnosti danas može da se pohvali sa više hiljeda predmeta i iz drugih krajeva Afrike: Etiopije, Konga, Kameruna, Alžira, Egipta, i dr.

Maske

Osnovna ideja čoveka da se obezbedi životna snaga i osigura ili uveća plodnost, pokretač je mnogobrojnih afričkih rituala i obreda u kojima maska, pored muzike i igre, ima odlučujuću ulogu...

Pročitaj više

Skulpture u drvetu

U tradicionalnoj afričkoj skulpturi u drvetu odražava se kultura sopstvenog originalnog filozofskog sistema...

Pročitaj više

Bronzana skulptura

Bronzane skulpture srednjovekovnih umetnika poniklih u narodima zapadne Afrike po svojoj virtuoznosti, tehničkoj savršenosti i dostignućima svedoče o bogato...

Pročitaj više

Bronzani tegovi

Posebnu grupu sitnih bronzanih predmeta čine tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan u Gani, poznati pod nazivom Ašanti tegovi...

Pročitaj više

Keramika

Modelovane glinene glave i figure koje su izrađivali brojni afrički narodi tokom čitava dva milenijuma svedoče ne samo o dugoj tradiciji grnčarstva već i o njegovoj...

Pročitaj više

Muzički instrumenti

Muzika i igra imaju značajnu ulogu u životu afričkih naroda, bilo da je reč o svakodnevnom, ritualnom ili ceremonijalnom...

Pročitaj više

Tkanine

Za afričku umetnost uopšte, pored estetskih kvaliteta, veoma je bitan unutrašnji sadržaj, ono što je vezuje za određeni kulturni kontekst...

Pročitaj više

Nakit

Afrički nakit, osim što svedoči o estetskom i umetničkom ukusu, ukazuje i na kultne vrednosti, socijalnu strukturu, ekonomski i društveni razvoj...

Pročitaj više

Predmeti svakodnevne upotrebe

Zbirka predmeta svakodnevne upotrebe Muzeja afričke umetnosti, raznovrsna je i prema upotrebi i prema materijalu. Kućni inventar tradicionalnog afričkog domaćinstva...

Pročitaj više

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.