Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Tkanine

Za afričku umetnost uopšte, pored estetskih kvaliteta, veoma je bitan unutrašnji sadržaj, ono što je vezuje za određeni kulturni kontekst. To se posebno odnosi na afričke tkanine koje su imale u prošlosti, a imaju i danas, izuzetan značaj kao sredstvo komunikacije, informacije i uzajamnog opštenja unutar određenih zajednica.

Za razumevanje značaja i važnosti tekstila u afričkim kulturama neophodno je poznavanje raznolikih i čestih simbola na njemu, iskazanih likovnim sredstvima, a koji su skoro uvek u tesnoj vezi sa predanjem i usmenom tradicijom. Ono što je za afričku umetnost opšta karakteristika – veza između verbalne i likovne umetnosti – posebno je značajno za umetnost na tkaninama, jer one često zamenjuju pisanu reč, odnosno prenose poruku značajnu za pojedinca, porodicu ili širu društvenu zajednicu. Kod nekih naroda to je sasvim jasno izraženo. Tako, na primer, kod Dogona, naziv za izatkani materijal znači izgovorena reč. Po njihovom mišljenju biti nag, neodeven, isto je što i biti bez govora.

Od materijala koji se u zapadnoj Africi koristi za izradu tkanina najznačajniji je pamuk, a zatim i ostali materijali životinjskog i biljnog porekla, kao što su rafija, lika, vuna i svila. Sličnu funkciju, kao tekstil, imali su i predmeti od životinjske kože i krzna i materijal od drvene kore, poznat pod nazivom tapa.

Tkanine od pamuka su najrasprostranjenije, jer je pamučna odeća najugonija za nošenje. Savanske oblasti zapadne Afrike bile su u srednjem veku jedan od najvažnijih svetskih centara za gajenje i preradu pamuka. Mada ima malo podataka koji se odnose na period pre XI veka, smatra se da je još ranije pamuk korišćen za izradu raznovrsnih tkanina.

Osnovna odlika tradicionalnog tekstila u Zapadnoj Africi je da se tka na uzanim horizontalnim razbojima sa osnovom koja ne prelazi širinu od trideset centimetara. Najčešće su trake od deset do petnaest centimetara, mada ima i sasvim uskih od tri centimetra.

Pored tkanina koje se ukrašavaju u toku tkanja, karakteristične su i tkanine koje se naknadno, pošto su već izatkane, ukrašavaju bojenjem, slikanjem štampanjem, aplikacijama i vezom. Simbolika boja je od velikog značaja za mogućnost stvaranja raznorvsnih ornamenata.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.