Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

E-Publikacije

 

Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije

Autorka: dr Ana Sladojević

PRVO e-Izdanje Muzeja afričke umetnosti

"Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije" teoretičarke dr Ane Sladojević, nova je knjiga koju od 5. maja 2014. možete besplatno da download-ujete sa zvaničnog sajta Muzeja.

Knjiga je priređena na osnovu doktorske disertacije odbranjene u okviru Grupe za teoriju umetnosti i medija, Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, kod mentorke prof. dr Nevene Daković.

Pored toga što predstavlja prvu doktorsku disertaciju koja se bavi Muzejom afričke umetnosti, zbirkom Vede i dr Zdravka Pečara, u širem kontekstu reprezentacija afričkih umetnosti, ova knjiga je ujedno i prvo isključivo elektronsko izdanje Muzeja, dostupno svima preko muzejske web prezentacije.

Opširnije...


 

Egipat u sećanju Srbije

Autori: Uroš Matić, Milica Naumov, Aleksandra Momčilović-Jovanović, Narcisa Knežević-Šijan i Aleksandar Maričić

Urednik izdanja: Emilia Epštajn

Publikacija "Egipat u sećanju Srbije" predstavlja rezultat Projekta "Monografija: Egipat u sećanju Srbije", koji je imao za cilj beleženje istorije kulturnih odnosa dveju država – Srbije i Egipta.

Nosilac projekta, Muzej afričke umetnosti, je okupio tim stručnjaka koji su obrađujući fotografske materijale u beogradskim arhivama, bibliotekama, muzejima i drugim institucijama, imali zadatak da istraže kulturološke aspekte odnosa Srbije i Egipta.

Rezultat je jedna informativna monografija koja se bazira na naučno-popularnim tekstovima i esejima.

Tekstove prate pre svega crno-bele fotografije od kojih se neke, poput onih iz foto-arhiva porodice Pečar, po prvi put objavljuju.

Opširnije...


 

Muzika zapadne Afrike: četiri instrumenta iz zbirke Muzeja afričke umetnosti

Autor: Srđan Tunić

Ova knjiga je nastala na osnovu kustoskog (habilitacionog) rada pod nazivom „Muzika Afrike: Perspektiva u interpretaciji tradicionalnih afričkih muzičkih instrumenata i njihovog savremenog značenja na bazi zbirke muzičkih instrumenata Muzeja afričke umetnosti u Beogradu“.

Tema ovog rada – kao kustoske teme, istraživanja i izložbenog plana – pod nazivom „Muzika zapadne Afrike: četiri instrumenta iz zbirke Muzeja afričke umetnosti“, ukazuje da je autor, istoričar umetnosti Srđan Tunić za svoj rad odabrao vrlo kompleksno i isto toliko značajno i bogato muzičko stvaralaštvo afričkog kontinenta južno od Sahare.

Upravo zbog višeslojnog sadržaja i značenja muzike, kao i muzičkih instrumenata, njeno proučavanje se može kretati u različitim pravcima koji se vezuju za određene teme, funkcije, namene, forme, materijale i tehnike izrade muzičkih instrumenata, ili, kao što je ovde slučaj, da se holističkim pristupom obuhvate svi njeni najznačajniji aspekti u sveobuhvatnu, inovativnu celinu.

Opširnije...

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.