Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Misija

“Muzej afričke umetnosti proširivaće i revolucionisati kulturnu svest naših ljudi, približavajući je globalnijem poimanju istorije i kulture, čoveka i društva. U spektru naših ustanova posvećenih različitim oblastima i periodima, od arheoloških preko srednjovekovnih do zbirki nove umetnosti – ovaj Muzej, i kao zbirka i kao projektovani aktivitet – oslobađa nas nasleđenih evrocentričnih i etnocentričnih shvatanja i kulturnih predrasuda i uskosti, inspirišući dublje i šire gledanje na kulturu, istoriju i čoveka.“

Živorad Kovačević, predsednik Skupštine grada Beograda
Iz govora sa svečanosti otvaranja Muzeja afričke umetnosti, 23. maj 1977.

Misija Muzeja afričke umetnosti:

  • MAU prikuplja, čuva i izlaže artefakte afričke kulture i umetnosti
  • MAU populariše i širi znanja o tradicionalnom i savremenom kulturnom i umetničkom stvaralaštvu Afrike i afričke dijaspore.
  • MAU podstiče vrednovanje i razumevanje umetnosti, istorije i nasleđa Afrike, i razvija poštovanje za Afriku, njene narode i za uticaj afričkog stvaralaštva na svetsku umetnost.
  • MAU razvija svest o kulturnom diverzitetu, otvarajući prostor za multikulturalni dijalog između zajednica.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Darujte MAU

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.