Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

Primarna umetnost: slike na stenama, slike na telu

Lokacija:

Narodni muzej Zrenjanin

12. maj – 5. jun 2009.

Autor izložbe i kataloga:

Nataša Njegovanović-Ristić, istoričar umetnosti i viši kustos MAU

Fotografije sa Izložbe

O Izložbi

Izložba „Primarna umetnost - slike na stenama, slike na telu“ bila je posvecena slikarskom stvaralaštvu neolita i još starijem mediju, body artu.

U fokusu istraživanja i izložbe je umetnost takozvanih „plošnih medija“ Afrike. Ova značajna oblast prvobitne ljudske kreativnosti, iako poznata od sredine 19. veka, ostala je pomalo zanemarena u odnosu na afričku plastiku koja je bila glavni predmet naučne pažnje tokom dvadesetog veka.

Potrebu da crtežom i bojom iskažu svoja osećanja i svoje vizije, Afrikanci su od davnina realizovali na različitim podlogama: stenama i ljudskom telu.

Komparacija dva naizgled različita vida stvaralaštva na afričkom kontinentu – pećinsko slikarstvo i telesno ukrašavanja, potvrđuje tezu da su crtež i boja najstariji oblici komunikacije i ljudske potrebe za izražavanjem umetničkog senzibiliteta. Cilj izložbe bio je da se putem prvobitnih plošnih medija, ukaže na postojanje duge slikarske tradicije koja se kasnije reflektovala u crtežima i likovnim ostvarenjima na zidovima kuća i oslikanim tkaninama, što sveukupno predstavlja bazično uporište savremenih afričkih umetnika.

Izložba Primarna umetnost: slike na stenama, slike na telu poslužila je kao inspiracija dela programa „Afrička noć“ koji je Narodni muzej Zrenjanina organizovao za Noć muzeja 2009 (16. maj).

Izložba „Primarna umetnost: slike na stenama“, slike na telu prvo je postavljena u Muzeju afričke umetnosti (jun 2007 / mart 2008).