Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

Primarna umetnost: slike na stenama, slike na telu

Lokacija:

Centar za kulturu Sopot

april 2009.

Autor izložbe i kataloga:

Nataša Njegovanović Ristić, istoričar umetnosti i viši kustos MAU

Fotografije sa izložbe

O Izložbi

Izložba „Primarna umetnost - slike na stenama, slike na telu“ posvećena je slikarskom stvaralaštvu neolita i još starijem mediju, body artu.

U fokusu istraživanja i izložbe je umetnost takozvanih „plošnih medija“ Afrike. Ova značajna oblast prvobitne ljudske kreativnosti, iako poznata od sredine 19. veka, pomalo je ostala po strani, dok je afrička plastika bila glavni predmet naučne pažnje tokom dvadesetog veka.

Potrebu da crtežom i bojom iskažu svoja osećanja i svoje vizije Afrikanci su od davnina realizovali na različitim podlogama: stenama i ljudskom telu.

Komparacija dva naizgled različita vida stvaralaštva na afričkom kontinentu – pećinsko slikarstvo i telesno ukrašavanja, potvrđuje tezu da su crtež i boja najstariji oblici komunikacije i ljudske potrebe za izražavanjem umetničkog senzibiliteta. Cilj izložbe je da se putem prvobitnih plošnih medija, ukaže na postojanje duge slikarske tradicije koja se kasnije reflektovala u crtežima i likovnim ostvarenjima na zidovima kuća i oslikanim tkaninama, što sveukupno predstavlja bazično uporište savremenih afričkih umetnika.

Izložba „Primarna umetnost: slike na stenama, slike na telu“ prvo je postavljena u Muzeju afričke umetnosti (jun 2007 / mart 2008).