Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

Južno od Sahare, fotografije Marli Šamir

Lokacija:

Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac

15. novembar 2012 - 15. decembar 2012.

Kustos:

Nataša Njegovanović-Ristić, viši kustos / istoričar umetnosti

Fotografije sa Izložbe

O Izložbi

U saradnji sa Muzejom afričke umetnosti u Muzeju rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, gostovala je izložba „Južno od Sahare, fotografije Marli Šamir”.

Kolekcija fotografija Marli Šamir predstavlja zaokruženu tematsku celinu i pruža impresivnu sliku jednog dela zapadne Afrike, prikazujući arhitekturu, tradicionalan način života, pejzaže, privredu, zanatstvo i umetnost. Iako su u najvećem broju snimci načinjeni u Maliju, njihova tematika obuhvata srodnu, mnogo širu oblast, zapravo čitav pojas koji se pruža ispod Sahare do tropskih šuma i od Senegala do jezera Čad.

Fotografije Marli Šamir iz ciklusa „Sahel“ predstavljaju najznačajniji segment foto arhiva MAU, jer upravo u protoku vremena i realnih promena na terenu, one postaju sve dragocenija dopuna u proučavanju, eksplikaciji i prezentaciji određenih muzejskih predmeta i regiona iz koga potiču. Samim tim, izložbu prati katalog koji tematski obrađuje Sahel i arhitekturu Sahela, ljude i načine života, kao i izradu različitih artefakata i koji sadrži reprodukcije 43 crno-belih fotografija.