Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

DOBRO DOŠLI U MUZEJ AFRIČKE UMETNOSTI

Izložba muzejskih plakata

Lokacija:

Galerija Kulturnog centra Čukarica, Beograd

25. – 31. mart 2015.

Kustos izložbe:

Ivana Vojt

Fotografije sa Izložbe

O Izložbi

Izložba "DOBRO DOŠLI u Muzej afričke umetnosti" omogućila je pregled plakata, kao i prospekata izložbi i drugih programa koji su kreirani tokom 38 godina postojanja Muzeja afričke umetnosti: zbirke Vede i dr Zdravka Pečara.

Posetioci ove izložbe imali su prilike da se upoznaju sa istorijatom Muzeja afričke umetnosti, raznovrsnim temama iz kulture Afrike koje su obrađivane kroz brojne događaje, kao i vrstama aktivnosti koje tim ovog muzeja i dalje sprovodi. Ova gostujuća izložba pružila je jedinstvenu priliku da se šira javnost upozna sa radom naših eminentnih dizajnera, kao što su Slobodan Mašić, Bata Knežević i drugi, koji su tokom osamdesetih kreirali plakate za naš Muzej.