Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Putujuće izložbe

PUTUJUĆI KALABAŠ

GOSTUJUĆA IZLOŽBA AFRIČKIH TIKAVA IZ ZBIRKI MUZEJA AFRIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

Lokacija:

Narodni Muzej Kikinda

6-30. oktobar 2016.

Autor izložbe i kataloga:

Emilia Epštajn

Fotografije sa Izložbe

O Izložbi

Afrička tikva – kalabaš je sveprisutna! Njene prirodne karakteriste nose trajnu privlačnost što se pokazuje u činjenici da je kao predmet svakodnevne upotrebe kalabaš ostavio duboki otisak u imaginaciji lokalnog stanovništva i putnika: jedni su izgradili čitavu mrežu metafora i mitova oko njega, a putnici ga videli kao neizbežan deo iskustvenog i idejnog „afričkog pejzaža“.

Izložba prati kalabaš kroz zbirke MAU od predmeta kao što su posude i kašike, do muzičkih instrumenata, skulpture i tekstila koji reprodukuju kalabaš kao motiv. Potporu izložbenoj scenografiji daju razglednice i fotografije iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, kao i uzbudljive do ovog trenutka neobjavljivane beleške osnivača muzeja Zdravka i Vede Pečar iz vremena njihovog boravka u Africi.

Zahvaljujemo se Narodnom muzeju Kikinda na pozivu da tokom „Dana ludaje 2016“ predstavimo građanima i posetiocima Kikinde zbirku tikava iz Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.