Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

Tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan

16. februar 2011. - 20. avgust 2011.

Autor izložbe i kataloga

Marija Ličina, kustos MAU

Katalog izložbe

Tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan

Predmeti s izložbe


O izložbi

Na izložbi je prikazano više od 500 tegova za merenje zlatnog praha iz zbirke Muzeja afričke umetnosti, preko 200 tegova iz zbirke Slovenskog etnografskog muzeja u Ljubljani, primeri iz privatnih kolekcija. Pored tegova, izložba uključuje i prateće predmete kao što su vage, kutije i kašike za zlatni prah.

Tegovi naroda Akan jedinstveni su u svetu po svojim oblicima - predstavljaju ljude (ratnike, vračeve, lovce...), životinje (ptice,krokodili, antilope...), biljke (kikiriki, cvetove palmi, patlidžane...), predmete (bubnjeve, sandale, topove...), i brojne druge figurativne i geometrijske motive.

Koliko privlače svojim oblicima, kao umetničke forme u bronzi, dimenzija od tek nekoliko santimentara, akanski tegovi jednako su značajni kao svedočanstva o prirodnom bogatstvu zlata u Zapadnoj Africi. Njima je meren zlatni prah, koji je imao ulogu novca u Gani i Obali Slonovače kod naroda Akan od 15. sve do kraja 19. veka, u svakodnevnim aktivnostima - na tržnicama, u kraljevskim trezorima zlata i za naplate državnih taksi i poreza.

Izložba „Tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan“, autorke Marije Ličine, predstavila je značaj koji su u globalnoj istoriji imali bogata nalazišta zlata, trgovinski i kulturni kontakti na prostoru Zapadne Afrike. Kroz izložbu, posetioci uče o prometu zlata od afričke obale Mediterana do Gvinejskog zaliva (u periodu od 10. do 19. veka), pustinjskim karavanima i evropskim flotama u pohodu ka akanskim zlatonosnim poljima, o običajima cenkanja do „poslednjeg zrna zlata“, boji plamena za tegove-skulpture u bronzi i drugim temama vezanim za istoriju i kulturu naroda Akan. Izuzetnost zbirke tegova Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, sa više od 500 originalnih predmeta, kao i zbirka Slovenskog etnografskog muzeja sa više od 200 tegova koji su po prvi put biti predstavljeni javnosti, poslužili su kao polazište za obradu nekoliko temata:

 • AFRIČKO ZLATO U STAROM SVETU
  • transsaharska trgovina zlatom, od 10. do 16. veka
 • ZLATNI PRAH KAO NOVAC I JEDINICE TEŽINE:
  • proizvodnja i promet zlata u „zlatnim kraljevstvima“ Gane, od 15. do 19. veka;
  • kulturni kontakti i razmena između afričkih, arapskih i evropskih civilizacija
 • AMBLEMI TRADICIJE I DRUŠTVENIH VREDNOSTI
  • motivi tegova kao ilustracije poslovica i izreka

Pouke na tegovima za merenje zlatnog praha

Kao i oblici, i značenja koja su tegovi-skulpture imali različita su: mnogi asociraju mudre pouke iz poslovica i narodnih priča, čuvaju sećanja na bitke, mitove i legende, ili predstavljaju određene simbole. Navodimo neke od akanskih poslovica:

  • Lud je onaj ko puši i nosi bačvu sa barutom na glavi!
  • Između ključa i brave, jedan je stariji - mora postojati vođa, čak i među jednakima.
  • Ne treba ti veliki štap da slomiješ petlu vrat - kaže se za moćnog čoveka koji nepotrebno zlostavlja siromašnog i nezaštićenog.
  • Snaga palmovog drveta je u njegovim granama - kraljeva moć leži u broju njegovih podanika.

Izložbe

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.