Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

 

NYIMPA KOR NDZIDZI –
ČOVEK NE MOŽE OPSTATI SAM

(Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara

23. maj 2017. - 28. februar 2018.

Kustoskinje izložbe:

dr Ana Sladojević i Emilia Epštajn

Katalog izložbe

nyimpa_kor_ndzidzi_katalog_tn.jpg

Zavirite u publikaciju (.pdf)

O izložbi:

U vreme otvaranja za publiku, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara promovisan je kao jedini evropski antikolonijalni muzej. Međutim, osim imena kolekcionara osnovne zbirke u nazivu muzeja – Vede Zagorac i Zdravka Pečara – u originalnoj postavci gotovo da ništa ne upućuje na istorijske okolnosti uspostavljanja ove gradske institucije.

Naziv Nyimpa kor ndzidzi je preuzet iz natpisa na boku čamca, koji je dr Zdravko Pečar dobio na poklon od šefa ribarskog sela Mankoadze u Gani 1975. godine. U prevodu znači: za jednog čoveka nema hrane, a u prenosnom smislu upućuje na zajedništvo: čovek ne može opstati sam. Izložba se u segmentima ostvaruje kao ekstenzija, intervencija, dopuna na stalnoj postavci, nastavljajući se u maloj sali Muzeja kroz citate, biografske podatke, fotografiju i pokretnu sliku, u segmentu pod nazivom Raspakivanje arhiva Vede Zagorac i Zdravka Pečara.

Kako bi se istakao kontekst nastanka ovog muzeja i rad njegovih osnivača i inicijatora, izložba Nyimpa kor ndzidzi dovodi u fokus malo poznate muzejske sadržaje, poput dokumenata, zapisa, fotografija, filmova i periodike. Njihovim postavljanjem kroz tematske celine unutar originalne postavke (iz 1977. godine), preispituje se mogućnost različitih interpretacija i potencijala ovog Muzeja za utemeljen govor o pitanjima ljudskih prava, jednakosti i solidarnosti.

 

Izložbu su otvorili Miloje Popović Kavaja, istaknuti diplomata, novinar i publicista, i ambasador Alžira, NJ.E. g. Abdelhamid Šebšub.


 

 


Deplijan izložbe

 


 


Zavirite u publikaciju

 


 

 


 

Pogledajte fotografije sa otvaranja izložbe (23. maj 2017.):

Izložbe

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.