Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Praktikum za studente

Praktikum 2014

Program „Praktikuma“ je 2014. godine bio otvoren za studente završnih godina svih studijskih grupa na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Pripremljena vođenja studenti su predstavili tokom Nedelje Praktikuma, Afro Festivala 2014, kao i u Danima evropske baštine 2014. godine. Drugu generaciju programa „Praktikum“ činili su studenti: Bojana Lulić, Stefan Marković, Ana Srdić, Ivana Dimić, Milica Kostić, Ana Nikolić, Aleksandra Stefanović, Majda Klaužer i Marija Tešanović.

TEME VOĐENJA KROZ STALNU POSTAVKU:

 

Fotografije:


Video:

  • „Pogled na Zapadnu Afriku kroz mitove, religije i rituale“
   Bojana Lulić, studentkinja etnologije i antropologije

  • „Pričе iz Zаpаdnе Аfrikе”
   Stefan Marković, student istorije

  • „Između dva Zapada – Uticaj afričke umetnosti na umetnost Zapadne Evrope”
   Ana Srdić, studentkinja istorije umetnosti

  • „Kreiranje tradicionalnog afričkog identiteta,’egzotizam’ i ’primitivizam’ u kontekstu aktuelne muzejske postavke”
   Ivana Dimić, studentkinja arheologije

  • „Tradicionalna muzika Zapadne Afrike”
   Milica Kostić, studentkinja sociologije

  • „Koraci ka odrastanju - obredi inicijacije kod naroda Zapadne Afrike“
   Ana Nikolić, studentkinja pedagogije

  • „Razotkrivanje položaja žene u umetnostima Zapadne Afrike“
   Aleksandra Stefanović, studentkinja sociologije

  • „Zoomorfni motivi u umetnostima Zapadne Afrike: mitologija i ritualna praksa“
   Majda Klaužer, studentkinja etnologije i antropologije

 • „Ritam života i muzika Zapadne Afrike“
  Marija Tešanović, studentkinja istorije umetnosti

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.