Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Едукација и анимација

ПРАКТИКУМ за студенте

тематска вођења студената кроз сталну поставку

У сарадњи са Центром за развој каријере (при Универзитету у Београду, Филозофском факултету) Музеј афричке уметности је 2013. године започео програм праксе за студенте завршних година Филозофског факултета.

Уз подршку кустоса/ментора, учесници у овом програму стичу знања о историјату музеја и оснивачима, збиркама, као и главним темама у области музејског истраживања уметности и културе Африке. Истовремено, студенти развијају вештине и технике неопходне за успешно јавно вођење кроз сталну поставку. Циљ програма је да се кроз саму праксу омогући студентима увид у кустоску професију.

Студенти бирају своје теме вођења кроз сталну изложбу, осмишљавају кретање у складу са темом и напослетку презентују публици. У програму „Практикум“ се инсистира на личној интерпретацији сталне поставке чиме се студенти подстичу на слободан, креативни приступ материји у којем ће изградити сопствени однос према изложеним предметима, а самосталном селекцијом изговореног текста избећи репродуковање туђих, већ готових текстуалних решења. На овај начин, студенти развијају сопствене креативне потенцијале, али и сензибилитет за реакцију публике на садржај и начин њихове презентације.

Обука у оквиру програма „Практикум”, почиње у марту и траје 2 месеца, у ритму од два часа недељно. Након обуке, тематска вођења се отварају за јавност. Позив за пријаве за програм „Практикум” студентима се упућује у фебруару преко Центра за развој каријере Филозофског факултета.

Програм „Практикум" осмислиле су и воде кустоси МАУ: Емилиа Епштајн, антрополог и Ивана Војт, историчар уметности.