Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Изложбени каталози

ДУХОВИ АФРИКЕ - Ритуална западноафричка уметност

ДУХОВИ АФРИКЕ:
Ритуална западноафричка уметност

Аутори: Александра Продановић Бојовић, Гоце Наумов
Година: 2018.
Језик: српски/енглески/македонски
(Копродукција Музеја афричке уметности и Музеја Македоније - Скопље)

ПОДЕЉЕНИ СВЕТОВИ - Самостална изложба Масинисе Селманија

ПОДЕЉЕНИ СВЕТОВИ: Самостална изложба Масинисе Селманија

Aутoр: Ивана Војт
Година: 2018.
Језик: Српски/Француски/Енглески

КЕНИЈА, ТАНЗАНИЈА И УГАНДА: 1937–1939 Фотографије Коломана Трчке

Кeниja, Taнзaниja и Угaндa: 1937-1939. Фoтoгрaфиje Кoлoмaнa Tрчкe

Aутoр: Марија Милош
Година: 2018.
Језик: Српски/Енглески

NYIMPA KOR NDZIDZI / ЧOВEК НE MOЖE OПСTATИ СAM

Nyimpa kor ndzidzi /
Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм

(Рe)кoнцeптуaлизaциja Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa

Прирeдилe: Eмилиa Eпштajн и др Aнa Слaдojeвић
Aутoри: групa aутoрa
Година: 2017.
Језик: Српски/Енглески
Завирите у публикацију (.pdf).

Слике и сећања: афричка тиква у збиркама МАУ

Слике и сећања: афричка тиква у збиркама МАУ

Аутор: Емилиа Епштајн
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Кад престанеш да ме чешљаш - престаћу да те мрзим

Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим

Аутори: Ивана Војт, Јелена Матић, Наташа Његовановић Ристић, Ђибрил Си, Катарина Радовић
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Ибеђи – два пута рођени: скулптуре близанаца из збирке Павлић

Ибеђи – два пута рођени: скулптуре близанаца из збирке Павлић

Аутор: Александра Продановић Бојовић
Година: 2016.
Језик: Српски/Енглески

Granica je zatvorena

Граница је затворена

Аутори: др Марија Алексић, Емилиа Епштајн, Ивана Војт, Ђорђе Балмазовић, Роберт Козма, Ивана Богићевић-Леко, Снежана Скоко, Загорка Аксентијевић
Година: 2015.
Језик: Српски/Енглески

Tradicionalni murali Afrike

Традиционални мурали Африке

Аутор: Наташа Његовановић-Ристић
Година: 2014.
Језик: Српски/Енглески

Odjeci... iz zvučnog arhiva Kraljevskog muzeja za Centralnu Afriku

Одјеци... из звучног архива Краљевског музеја за Централну Африку

Аутори: Jean-Baptiste Nkulikiyinka, Rémy Jadinon
Уредник: Емилиа Епштајн
Година: 2014.
Језик: Српски/Француски/Енглески

Kotoko konjanici, čuvari duše

„Котоко коњаници, чувари душе“ Из збирке Пјерлуиђија Перонија

Аутори: Марија Личина, Драган Мишковић
Година: 2014.
Језик: Српски/Енглески

Mankala, Misaona igra

Манкала, мисаона игра

Аутор: Ивана Војт
Година: 2012.
Језик: Српски/Енглески

Etiopska umetnost iz poklon zbirke Nine Seferović

Етиопска уметност из поклон збирке Нине Сеферовић

Група аутора: Нарциса Кнежевић-Шијан, Нада Сеферовић, Драган Мишковић, Наташа Његовановић-Ристић, Емилиа Епштајн, Александра Продановић-Бојовић
Година: 2011/2012
Језик: Српски/Енглески

Tegovi za merenje zlatnog praha naroda Akan

Тегови за мерење златног праха народа Акан

Аутор: Марија Личина
Година: 2011
Језик: Српски/Енглески

Календар догађаја

Kalendar događaja

Издвајамо

Текућа изложба

Трећи број часописа АФРИКА