Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Е-Публикације

Музика западне Африке: четири инструмента из збирке Музеја афричке уметности

Аутор: Срђан Тунић

Ова књига је настала на основу кустоског (хабилитационог) рада под називом „Музика Африке: Перспектива у интерпретацији традиционалних афричких музичких инструмената и њиховог савременог значења на бази збирке музичких инструмената Музеја афричке уметности у Београду“.

Тема овог рада – као кустоске теме, истраживања и изложбеног плана – под називом „Музика западне Африке: четири инструмента из збирке Музеја афричке уметности“, указује да је аутор, историчар уметности Срђан Тунић за свој рад одабрао врло комплексно и исто толико значајно и богато музичко стваралаштво афричког континента јужно од Сахаре.

Управо због вишеслојног садржаја и значења музике, као и музичких инструмената, њено проучавање се може кретати у различитим правцима који се везују за одређене теме, функције, намене, форме, материјале и технике израде музичких инструмената, или, као што је овде случај, да се холистичким приступом обухвате сви њени најзначајнији аспекти у свеобухватну, иновативну целину.

Кликните да преузмете публикацију „Музика западне Африке: четири инструмента из збирке Музеја афричке уметности“ (.pdf).