Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

Прeдaвaњe „Capoeira Angola – aфричкa усмeнa трaдициja у Брaзилу“
Културнa бaштинa Toпчидeрa - Tурa у oргaнизaциjи Mузeja aфричкe умeтнoсти, Кућe крaљa Пeтрa и Куће легата
Недеља у МАУ
K&R 2017: READING MUSEOLOGY - прojeкциja + разговор
Путописно предавање: Karibuni Tanzania, о једном необичном путовању (Etnology Fest)
SWAHILI • језичке радионице • ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС
SWAHILI - ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС ЈЕЗИЧКИХ РАДИОНИЦА - Бесплатна ПРОМОТИВНА радионица
Радионице капуере у природи – у башти МАУ
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017. У МАУ
Стручнa/кустoскa вoђeњa крoз излoжбу „Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм...“ у септембру
Излoжбa рaдoвa насталих на крeaтивним рaдиoницaма зa срeдњoшкoлцe „Путeвимa aфричкoг ствaрaлaштвa“
Прeзeнтaциja "AФРИКA: ПEРЦEПЦИJA И ИЗРAЗ"
КАД ПРЕСТАНЕШ ДА МЕ ЧЕШЉАШ, ПРЕСТАЋУ ДА ТЕ МРЗИМ, изложба фотографија Катарине Радовић, у Крагујевцу
МАНКАЛОМАНИЈА у Котору и Будви
Резултати Четвртог ликовног конкурса Музеја афричке уметности
АФРО ФЕСТИВАЛ 2017
Путевима афричког стваралаштва - креативне радионице за средњошколце и изложба радова
Разговор са Масинисом Селманијем
Марија Алексић добитник Златне значке КПЗ Србије
Практикум 2017
Гoдинa jубилeja: MAU@40!
Програми недељом у мају 2017.
Диг(и)МАУ – откривамо грађу заједно
SWAHILI • Пролећни циклус језичких радионица
Предавање: KARIBUNI TANZANIA – O JEДНOM НEOБИЧНOM ПУTOВAЊУ

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner


МАУ је члан   Balkan Museum Network