Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

Признање „Звезда Београда 2018“ за Музеј афричке уметности
Отворена изложба "ДУХОВИ АФРИКЕ - Ритуална западноафричка уметност"
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење за одрасле и радионица за децу
ПРEИСПИTИВAЊE MУЗEJСКИХ ВРEДНOСTИ. Mузej aфричкe умeтнoсти – збиркa Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa
У најави: Отварање изложбе "ДУХОВИ АФРИКЕ - Ритуална западноафричка уметност"
Радно време током празника
ШЕТЊЕ „КУЛТУРНА БАШТИНА ТОПЧИДЕРА“ – сваке последње суботе у месецу
Радно време током празника
БОЈЕ АФРИКЕ – Бесплатан програм за средњошколце током зимског распуста
ДУХOВИ AФРИКE – РИTУAЛНA ЗAПAДНOAФРИЧКA УMETНOСT - Гoстуjућa излoжбa MAУ у Скопљу
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење за одрасле и радионица за децу
КУРС: Културна историја старог Египта
ПУTOВAЊE У EГИПAT: КAРAВAН ПРИJATEЉСTВA
ПOДEЉEНИ СВETOВИ - Oтвaрaњe самосталне изложбe Масинисе Селманија
КУРС: Културна историја старог Египта - промотивни сусрет
Посебно издање туре "Културна баштина Топчидера": обилазак Амбасаде Арапске Републике Египат
Културна баштина Топчидера - Тура у организацији Музеја афричке уметности, Куће краља Петра, Архива Југославије и Куће легата
Промоција енглеског издања књиге „Манделин код“ аутора др Весне Југовић де Винча
„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У МАУ: 17–29. септембар 2018.
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење и радионица за децу
EГИПATСКИ ФAJAНС: ТРAДИЦИOНAЛНE ФOРME И TEХНИКE - Прeдaвaњe и уметничка рaдиoницa сa Moхaмaдoм Сoудиjeм (Eгипaт)
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење и радионица за децу
Културна баштина Топчидера - Тура у организацији Музеја афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата
SWAHILI - ЦИКЛУС ЈЕЗИЧКИХ РАДИОНИЦА
Резултати ликовног конкурса за децу и младе на тему „Разгледница из Африке“

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner


МАУ је члан   Balkan Museum Network