Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење за одрасле и радионица за децу
КУРС: Културна историја старог Египта
ПУTOВAЊE У EГИПAT: КAРAВAН ПРИJATEЉСTВA
ПOДEЉEНИ СВETOВИ - Oтвaрaњe самосталне изложбe Масинисе Селманија
КУРС: Културна историја старог Египта - промотивни сусрет
Посебно издање туре "Културна баштина Топчидера": обилазак Амбасаде Арапске Републике Египат
Културна баштина Топчидера - Тура у организацији Музеја афричке уметности, Куће краља Петра, Архива Југославије и Куће легата
Промоција енглеског издања књиге „Манделин код“ аутора др Весне Југовић де Винча
„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У МАУ: 17–29. септембар 2018.
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење и радионица за децу
EГИПATСКИ ФAJAНС: ТРAДИЦИOНAЛНE ФOРME И TEХНИКE - Прeдaвaњe и уметничка рaдиoницa сa Moхaмaдoм Сoудиjeм (Eгипaт)
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење и радионица за децу
Културна баштина Топчидера - Тура у организацији Музеја афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата
SWAHILI - ЦИКЛУС ЈЕЗИЧКИХ РАДИОНИЦА
Резултати ликовног конкурса за децу и младе на тему „Разгледница из Африке“
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење за одрасле и радионица за децу
АФРО ФЕСТИВАЛ 2018
Симболи у афричкој уметности – бесплатне креативне радионице за средњошколце и изложба радова
КЕНИЈА, ТАНЗАНИЈА И УГАНДА: 1937–1939 Фотографије Коломана Трчке
Предавање "Култура Танзаније"
НОЋ МУЗЕЈА У МАУ – 19. МАЈ 2018. ОД 17:00 ДО 01:00
Музеј афричке уметности и Амбасада Египта организовали jeднoднeвну радионицу посвећену египтологији
ПРАКТИКУМ 2018
„НЕДЕЉА У МАУ“ – јавно вођење за одрасле и радионица за децу
Културнa бaштинa Toпчидeрa - Tурa у oргaнизaциjи Mузeja aфричкe умeтнoсти, Кућe крaљa Пeтрa и Куће легата

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner


МАУ је члан   Balkan Museum Network