Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

E-Publikacije

 

„PRIČE O AUTENTIČNOSTI. Poreklo predmeta u Muzeju afričke umetnosti i kako je nastala zbirka Pečar“

„PRIČE O AUTENTIČNOSTI. Poreklo predmeta u Muzeju afričke umetnosti i kako je nastala zbirka Pečar“ - naslovna stranaHabilitacioni rad za zvanje višeg kustosa (Narodni muzej u Beogradu)

Autorka: Emilia Epštajn (2021)

„Svu ovu delikatnost promišljanja struke uopšte i sopstvenog rada Emilia Epštajn iznosi na svetlo dana osvrćući se na sada već prilično veliki korpus međunarodnih rasprava i debata, kao i na skromni doprinos razmišljanjima na temu porekla muzejskog predmeta u Srbiji. Pored ova dva nejednaka, ali u radu sasvim pomirena i usklađena, segmenta autorka nudi i sopstveni praktični doprinos utemeljen u teorijske osvrte u samom radu. (...) Pažljivo strukturirajući tekst kroz naslove koji (modernim jezičkim formulacijama) sugerišu kako razvijanje teme tako i diskusije o njima, koleginica Epštajn skromno i bez nametanja pokazuje sve strane svoje profesionalne ličnosti: etnologa i antropologa sa jedne, kulturologa (master Fakulteta političkih nauka) sa druge, ali i prevodioca sa treće strane. Jedina organski objedinjujuća uloga kroz koju se mogu razmatrati sve teme koje se kriju iza tako 'običnih' reči – poreklo i autentičnost je ona muzejskog kustosa. Dodata vrednost je da se radi o poziciji kustosa u Muzeju afričke umetnosti, muzeju čija je osnovna misija da njegove delikatne i sofisticirane „priče“ prežive u svetu daleko grublje muzejske i političke atmosfere u Srbiji.“

Preuzeto iz: „Mišljenje o habilitacionom radu za zvanje viši kustos“,
mentor za izradu habilitacionog rada: Doc. dr Nikola Krstović, Muzejski savetnik, Predsednik NK ICOM Srbija,
u Beogradu, maja 2021.

Kliknite da preuzmete rad „PRIČE O AUTENTIČNOSTI. Poreklo predmeta u Muzeju afričke umetnosti i kako je nastala zbirka Pečar“ (.pdf).

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.