Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Edukacija i animacija

Dijana 2005

U okviru manifestacije Dani Beograda, 19. aprila 2005. godine održan je program „Dani Beograda – Dani bronze“. Program je uključivao predavanje i demonstraciju na temu „Konzervacija bronze“, koji je vodila Aleksandra Džikić-Nikolić, istoričar umetnosti i konzervator, iz Centra za konzervaciju Diana. Takođe su održana predavanja: „Motiv životinje u tehnici bronze“ (viši kustos Muzeja Nataša Njegovanović-Ristić), „Kult vladara i inspiracija umetnika“ (docent dr Senka Kovač, Katedra za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu) i „Umetnost moći - moć umetnosti“ (Narcisa Knežević-Šijan, autor izložbe i kustos Muzeja).