Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

Mvana hiti: više od lutke

(Iz zbirke Gibera Ersona)

17. decembar 2008. – 30. april 2009.

Autor izložbe i kataloga:

Emilia Epštajn, kustos MAU

Katalog izložbe

Mvana hiti: više od lutke

Slike sa izložbe

O izložbi

Katalog i izložba Mvana hiti: više od lutke rezultat su istraživanja sprovedenog na predmetima iz privatne zbirke belgijskog kolekcionara Gibera Ersona.

Stubolike inicijacijske figure, štapovi statusno povlašcenih clanova zajednice, teralica za muve, kutija za cuvanje lekovito-magijskih supstanci, nadgrobni stub i stolica-presto, kašike za ceremonijalno pripremanje, služenje i konzumiranje hrane, kao i više od cetrdeset ukrasa za kosu, cešljeva i ukosnica, povezuje jedan motiv – mvana hiti.

Mvana hiti se javljala kao figura ili kao motiv na brojnim predmetima koji su se upotrebljavali u ceremonijalnim i svecanim prilikama koje su obeležavale živote naroda Zaramo i njihovih suseda. Zavisno od konteksta mvana hiti je posedovala sveta, statusna, magijska, ili religijska svojstva koja su u osnovi pocivala na autoritetu predaka.

Prema svom vizuelnom rešenju i funkciji u životu, motiv mvana hiti otkriva da se u njemu sjedinjuju svi aspekti muškog i ženskog principa, na fizickom i duhovnom nivou poimanja i da je višeznacnost ovog motiva u skladu sa njenom višefunkcionalnošcu.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.