Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Prošle izložbe

Etiopska umetnost iz zbirke Nine Seferović

Poklon porodice Seferović

26. oktobar 2012. – 23. decembar 2012.

Katalog izložbe

Etiopska umetnost iz zbirke Nine Seferović

Motivi s izložbe

Izložbu u celosti finansira osnivač Skupština grada Beograda

Grb Beograda

Prijatelji izložbe

Vila-Jelana zodiac-logo logo-sauarma-bar PUSULA-LOGO reka2


O izložbi

Poklon zbirka porodice Seferović se sastoji iz predmeta koje je etnolog Nina Seferović sakupila u Etiopiji, '80-ih godina prošlog veka. Ova zbirka u značajnoj meri proširuje opšti fond Muzeja, istovremeno dočaravajući svu raznovrsnost i bogatstvo stvaralaštva Etiopije.

Izložba sadrži heterogen materijal, od savremenog slikarstva na pergamentu i drvetu koje prenosi hrišćanske motive i scene iz svakodnevnog života, do predmeta primenjene umetnosti poput hrišćanskih procesijskih i ručnih krstova u metalu, kao i nakita poput ogrlica, narukvica i grivni. Takođe su izloženi predmeti svakodnevne upotrebe kao što su tkanine, uljane lampe, ćupovi, posude, uljanici, ibrici i suvenirska keramika zajednice Beta Izrael. Izložba Etiopska umetnost iz zbirke Nine Seferović: poklon porodice Seferović podseća nas na drevnost civilizacija Afrike i bogatstvo etiopske umetničke produkcije.

O darodavcima

Gest ambasadora Nusreta Seferovića i njegove porodice - supruge Emilije, ćerke Nade i unuka Davida, koji su ovu zbirku poklonili Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, predstavlja uspomenu na istraživački i kolekcionarski rad antropologa Nine Seferović (1947-1991). Ovim činom porodica Seferović otvorila je nova polja istraživanja, ali i na jedinstven način zadužila grad Beograd i buduća pokolenja.

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.