Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

E-Publikacije

 

Muzika zapadne Afrike: četiri instrumenta iz zbirke Muzeja afričke umetnosti

Autor: Srđan Tunić

Ova knjiga je nastala na osnovu kustoskog (habilitacionog) rada pod nazivom „Muzika Afrike: Perspektiva u interpretaciji tradicionalnih afričkih muzičkih instrumenata i njihovog savremenog značenja na bazi zbirke muzičkih instrumenata Muzeja afričke umetnosti u Beogradu“.

Tema ovog rada – kao kustoske teme, istraživanja i izložbenog plana – pod nazivom „Muzika zapadne Afrike: četiri instrumenta iz zbirke Muzeja afričke umetnosti“, ukazuje da je autor, istoričar umetnosti Srđan Tunić za svoj rad odabrao vrlo kompleksno i isto toliko značajno i bogato muzičko stvaralaštvo afričkog kontinenta južno od Sahare.

Upravo zbog višeslojnog sadržaja i značenja muzike, kao i muzičkih instrumenata, njeno proučavanje se može kretati u različitim pravcima koji se vezuju za određene teme, funkcije, namene, forme, materijale i tehnike izrade muzičkih instrumenata, ili, kao što je ovde slučaj, da se holističkim pristupom obuhvate svi njeni najznačajniji aspekti u sveobuhvatnu, inovativnu celinu.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Muzika zapadne Afrike: četiri instrumenta iz zbirke Muzeja afričke umetnosti“ (.pdf).

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.