Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

E-Publikacije

 

Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije

Autorka: dr Ana Sladojević

PRVO e-Izdanje Muzeja afričke umetnosti

"Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije" teoretičarke dr Ane Sladojević, nova je knjiga koju od 5. maja 2014. možete besplatno da download-ujete sa zvaničnog sajta Muzeja.

Knjiga je priređena na osnovu doktorske disertacije odbranjene u okviru Grupe za teoriju umetnosti i medija, Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, kod mentorke prof. dr Nevene Daković.

Pored toga što predstavlja prvu doktorsku disertaciju koja se bavi Muzejom afričke umetnosti, zbirkom Vede i dr Zdravka Pečara, u širem kontekstu reprezentacija afričkih umetnosti, ova knjiga je ujedno i prvo isključivo elektronsko izdanje Muzeja, dostupno svima preko muzejske web prezentacije.

Predgovor knjizi napisala je dr Olga Manojlović Pintar, koja o polju teorijskog promišljanja reprezentacija afričkih umetnosti kod nas kaže:

Posle pionirskog projekta Dejana Sretenovića "Crno telo, bele maske", knjiga Ane Sladojević "Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije" predstavlja dragoceni doprinos toj složenoj temi. Ona je ponudila odgovore na navedena pitanja, ali i otvorila nove teme promišljanja. Razmatrajući probleme reprezentacije kultura i civilizacija Afrike, ona je jasno istakla nemogućnost simplifikovanog izjednačavanja jugoslovenske prakse sa imperijalnim politikama evropskih metropola, ali i neodrživost insistiranja na pročišćenom pristupu lišenom dominantnih kulturnih sadržaja koji su predstavljali proizvod vremena moderne. (Manojlović Pintar, 2014: viii)

Kliknite da preuzmete publikaciju "Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije" (.pdf)

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.