Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

UVOD U EGIPTOLOGIJU - kurs

Ramzes II sa boginjom Maat, Egipat,
iz arhive MAU

Muzej afričke umetnosti po prvi put organizuje kurs posvećen egiptologiji.

Kurs je osmišljen sa ciljem da se na naučno-popularan način, kombinovanjem predavanja i praktičnih vežbi, najširoj javnosti približi jedna od možda najpopularnijih naučnih disciplina danas – egiptologija.

Prolećni kurs „Uvod u egiptologiju“ (2018) je trenutno u toku.

 

 

 

 

O kursu

Predavač: Nenad Marković, doktorand na Češkom institutu za egiptologiju u Pragu (FFUK)

Koordinatorka kursa: Emilia Epštajn, kustoskinja u MAU

Još je Herodot, grčki pripovedač koji se smatra ocem moderne istorije, u petom veku pre n.e. rekao da je Egipat dar Nila. Iako je interesovanje za drevni Egipat u različitim oblicima kontinuirano postojalo i pre Herodotovog vremena, moderna egiptologija je ustanovljena kao posebna naučna disciplina 1822. godine posle objavljivanja prve sveobuhvatne gramatike staroegipatskog jezika iz pera Žan-Fransoa Šampoliona, francuskog filoga i orijentaliste, koje je omogućio čitanje brojnih sačuvanih natpisa, a samim tim i početak utemeljenijeg načina razumevanja egipatske prošlosti. Osnovne komponente moderne egiptologije su filologija, arheologija, istorija i istorija umetnosti, te se brojni istraživači širom sveta danas uglavnom specijalizuju u okviru jedne od njih ili dve i više srodnih. Razvoj egiptologije umnogome traje i danas. Upravo je osnovni cilj ovog kursa da polaznike uvede u osnove postulate discipline kako bi se što bolje razumelo na koje sve načine je moguće baviti se istorijom drevnog Egipta.

Egipat predstavlja jednu od kolevki moderne civilizacije i njegov direktni uticaj na docniji grčko-rimski svet je nemerljiv. Istorijski kontinuitet egipatske civilizacije se može pratiti od oko 3600 pre n.e. do 400 n.e. dok je staroegipatski jezik u svim svojim fazama jedan od najduže posvedočenih korišćenih jezika na svetu. Mnoštvo tekovina egipatske civilizacije zapravo je u upotrebi i danas; kako i na koji način će biti jedan od fokusa ovog kursa.

U okviru kursa će biti obuhvaćeni i objašnjeni ključni pojmovi, istorijske epohe, ličnosti, najvažnija otkrića, glavni tokovi istraživanja, aktuelne škole misli širom sveta, kao i osnovne komponente staroegipatskog jezika. Uvodni kurs u egiptologiju osmišljen je sa ciljem da se na naučno-popularan način, kombinovanjem predavanja i praktičnih vežbi, najširoj javnosti približi tema egiptologije.

Nenad Marković diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je doktorand na Češkom institutu za egiptologiju (FF UK) u Pragu. Ostvario je brojna predavanja, bavio se digitalnim iskopavanjima, učestvovao u radionicama keramike i na brojnim letnjim školama i konferencijama u inostranstvu. Naučna interesovanja usmerena su ka kulturnoj istoriji drevnog Egipta i Bliskog istoka, sa posebnim zanimanjem za ikonografiju, epigrafiju, papirologiju, percepciju i recepciju Egipta, itd.

Podrška programu:

 

Raspored:

 

MART

Subota, 31. mart, od 14 do 15 časova
PROMOTIVNI ČAS

Na promotivnom času možete saznati nešto više o samom kursu, dinamici održavanja časova, kao i obavezama učesnika (načinima i uslovima prijavljivanja). Cilj besplatnog časa jeste da se zainteresovani polaznici upoznaju sa predavačem, organizatorima programa, prostorom u kojem će se kurs održavati, i otvoren je za sve.

 

APRIL

Čas 1
Subota, 14. april, 14
:00 – 16:30

Predavanje: Nastanak egiptologije – Napoleon, Šampolion, Jang i britansko-francuska trka za prestižom
Vežbe: Osnovne faze staroegipatskog jezika

Čas 2
Subota, 21. april, 14
:00 – 16:30

Predavanje: Egipat je dar Nila. Priroda zemlje, ključni pojmovi i koncepti
Vežbe: Uvod u hijeroglife 1

 

MAJ

Čas 3
Subota, 5. maj,
14:00 – 16:30

Predavanje: Istorija I – od Nakada kulture do kraja Novog Carstva (3400-1069 pre n.e.)
Vežbe: Uvod u hijeroglife 2

Čas 4
Subota,
12. maj, 14:00 – 16:30

Predavanje: Istorija II: od kraja Novog Carstva do nestanka egipatske civilizacije (1069 pre n.e. – 394 n.e.)
Vežbe: Uvod u hijeroglife 3

Čas 5
Subota,
19. maj, 14:00 – 16:30

Predavanje: Najvažnija arheološka otkrića u Egiptu
Vežbe: Uvod u hijeroglife 4

Čas 6
Subota,
26. maj, 14:00 – 16:30

Predavanje: Muzeji i najvažniji predmeti: ikone drevnog Egipta
Vežbe: Uvod u hijeroglife 5

 

JUN

Čas 7
Subota,
2. jun, 14:00 – 16:30

Predavanje: Ličnosti I: Džoser, Keops, Kefren, Senusret I, Ahmose, Ehnaton, Tutankhamon
Vežbe: Uvod u hijeroglife 6

Čas 8
Subota,
9. jun, 14:00 – 16:30

Predavanje: Ličnosti II – Ramzes II, Ramzes III, Psamtek I, Amasis, Kleopatra VII
Završna razmatranja i dodela potvrda o učešću u kursu

 

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Virtuelna tura

Digitalni otisak MAU

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network