Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Arhiva

 

Poziv za prilaganje radova -
Četvrti broj časopisa AFRIKA

Uređivački odbor časopisa AFRIKA – studije umetnosti i kulture upućuje poziv za prijavljivanje radova za novi broj (2017).

U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi, intervjui, stručni eseji i drugi prilozi iz oblasti savremenih studija afričke umetnosti i kulture. Interdisciplinarni karakter časopisa omogućava višeslojna tumačenja afričkih fenomena i procesa, koja su predmet aktuelnih proučavanja društvenih i humanističkih nauka. Pored ostalog, pažnja se posvećuje radu Muzeja afričke umetnosti u Beogradu i relevantnim muzeološkim trendovima i muzejskim produkcijama u svetu.

Rok za predaju naučnih radova za naredni broj je 15. mart 2017. godine. Kraći prilozi (intervjui, prikazi, kritike, izveštaji) mogu se slati do kraja marta 2017. godine.

Više informacija potražite ovde.

BILTEN - prijava

Prijavite se kako bismo Vas informisali o predstojećím muzejskim programima.

captcha 

Kalendar događaja

Kalendar događaja

Dig(i)MAU

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Audio-vodič

Audio-vodič

Časopis Muzeja

Kako radi MAU

O tome kako i šta (sve) radi MAU, pogledajte u sjajnom prilogu za BRAINZ TV - Naučnu televiziju (novembar 2019.). Govori deo MAU tima: Emilia Epštajn, Milica Josimov, Milica Naumov, Marija Miloš, Ana Knežević.


MAU је član   Balkan Museum Network