Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Outside the Box

Mancala Rules!

У оквиру изложбе „Манкала, мисаона игра“ (децембар 2013 - септембар 2014.) у сарадњи са Александром Милошевићем из Клуба друштвених игара „C 22“ организован је посебан програм Mankala Rules! који је имао за циљ учење правила афричке игре манкале. Током неколико месеци, програм се редовно одржавао сваког четвртка од 18-20h, на поставци у музеју, као и на отвореном.