МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

Срeдa, 28. април, oд 19 до 20.30 чaсoвa

У оквиру серије јавних TrAIN онлајн догађаја, овај пут директно из Музеја афричке уметности, Ана Сладојевић говори на тему:

АНТИ/КОЛОНИЈАЛНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА У МУЗЕЈУ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРЦИ ВЕДЕ И ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА У БЕОГРАДУ

OНЛAJН ДOГAЂAJ

У време отварања 1977. године, Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, најављен је као једини европски антиколонијални музеј. Оваква изјава била је заснована на вредностима солидарности, антиколонијализма и антирасизма, које су биле присутне у јавном дискурсу, чврсто повезане са спољном политиком Социјалистичке Југославије, и њеном улогом у Покрету Несврстаних. Међутим, деведесете године прошлог века, које су допринеле удаљавању постјугословенских друштава од вредности Социјалистичке Југославије, скоро су у потпуности избрисале овај дискурс из музејске репрезентације. Са позиција некадашње кустоскиње овог музеја (током двехиљадитих), затим докторанткиње, и на крају независне кустоскиње и теоретичарке, Ана Сладојевић ће указати на моменте из његовог институционалног живота који у први план доводе нека од најважнијих проблемских питања када је реч о музејској репрезентацији „Афричке уметности“.

AНA СЛAДOJEВИЋ je нeзaвиснa кустoскињa и тeoрeтичaркa умeтнoсти и мeдиja. Бaвилa сe музejимa кao кoмплeксним прeдмeтимa, чиjи прeтхoдни дискурси, чeстo уписaни унутaр рaзличитих нeпрeпoзнaтих или „нeвидљивих” eлeмeнaтa, пoпут „вишкa” музejскe прoизвoдњe у фoрми aрхивa, дoкумeнтaциje, или студиjских мaтeриjaлa, утичу нa фoрмирaњe знaчeњa. Oвим питaњимa je приступaлa нaрoчитo у кoнтeксту Mузeja aфричкe умeтнoсти – збиркe Вeдe и др Здрaвкa Пeчaрa, и Mузeja Jугoслaвиje, сa нaглaскoм нa aспeктe oвих институциja у вeзи сa истoриjским нeсврстaвaњeм. Учeствoвaлa je у прojeктимa: „Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned”, Muzej sodobne umetnosti/Moderna Galerija, Љубљана, Словенија (2019) / Asia Culture Center, Гвангџу, Јужна Кореја (2020); „Тито у Африци: Слике солидарности”, Музеј Југославије (2017) / Pitt Rivers Museum, Оксфорд (2018) / Wende Museum, Лос Анђелес (2019); „NYIMPA KOR NDZIDZI, Човек не може опстати сам, (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара”, MAУ (2017-2018); „Несврстани модернизми”, Музеј савремене уметности у Београду / Фондација ERSTE (2011-2016).

Предавање је на енглеском језику, бесплатно и отворено за све. Своје учешће можете пријавити путем овог линка.

Истраживачки центар 'TrAIN' уз подршку Британског друштва за естетику и Удружења историчара уметности, успоставио је платформу „Постсоцијализам и уметност" кроз пројекат „Деколонизација уметности". Пројекат се састоји из низа специјализованих мастеркласова познатих стручњака из ове области који су део њиховог академског програма, и укључују Мадину Тлостанову, Бориса Будена, Мају и Рубена Фокса и Ану Сладојевић. Циљ пројекта је окупљање заједнице научника и практичара кроз симпозијуме, радионице и читалачке клубове проистекле из специјализованих течајева. Пројекат се осврће на тренутно стање источноевропског постсоцијалистичког наслеђа, његову заступљеност на на Универзитету уметности у Лондону, као и на његов однос према изразито актуелном деколонијалном дискурсу.

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Часопис Музеја

МАУ препоручује

Privatna arhiva Džuverović

WSSSR

SIVision

Zavod Afriška Vas

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Приступна рампа

Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije

Архива