Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

ДИПЛОМСКИ РАД

„Улога фотографије у промовисању Музеја афричке уметности”

Децембар 2012.
Висока школа политехничких студија

Аутор:

Наташа Стојановић

кратак филм

Фотографије дипломског рада

„Тема Улога фотографије у промовисању Музеја афричке уметности прожима се кроз неколико графичких решења, на такав начин да један другог допуњују, задовољавајући замишљене потребе Музеја за производима који би вршили функцију визуелне промоције: разгледница, графика на мајци, кратак филм, плакат.

Рад је замишљен тако да се полази од статичног елемента, на пример скулптуре или орнамента, који представља предмет из збирке, а уједно представља и основу постојања самог Музеја. Циљ је да се од изабраног статичног елемента даље постигне одређена визуелна динамика која као најјачи аргумент користи фотографију за продирање до публике и врши улогу промовисања афричке уметности.

Дакле, размишљање на који начин се може извести оваква промоција, креће од фотографије на којој се налази афрички уметнички предмет или изабрани детаљ. Њена прва примена је на разгледници... која, не чекајући да буде послата у свет, бива представљена у кратком филму кроз речи посетилаца Музеја: опис предмета, из које земље потиче, величина, материјал од кога је направљен, евентуална употреба и број под којим је заведен у документацији Музеја. Сваки учесник у филму представљен је индивидуално кроз одређени предмет. Графички мотив изведен на основу једног од предмета примењен је на мајце у које су обучени учесници у филму. Чињеница да сваки музејски предмет поседује „личне“ податке (заведене у музејском картону), баш као што свака особа поседује личну карту, даје елементе на основу којих је постигнуто решење за плакат: учесници из филма представљени су на плакату фотографијом и личним подацима.

Примењујући фотографију кроз све фазе рада, предложени концепт представљања Музеја афричке уметности генерише промотивну поруку из два извора. Наиме, поред значаја саме збирке, нове посетиоце једнако ће привући и сведочанства већ постојеће публике, чија експресија је забележена у филму и на плакату. Тиме је постигнута не само разноврсност и динамика у серији графичких производа, већ и кохерентност делова у изградњи кључне поруке и дијалога са публиком: Музеј постоји како због уметничких предмета које баштини, тако и због посетилаца којима преноси и презентује богатство уметничког израза афричких народа.“

Студент: Наташа Стојановић
Ментор: Александар Келић
Фотографије снимила: Биљана Бошковић