Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

 

УВОД У ЕГИПТОЛОГИЈУ - курс

Рамзес II са богињом Маат, Египат,
из архиве МАУ

Музеј афричке уметности по први пут организује курс посвећен египтологији.

Курс је осмишљен са циљем да се на научно-популаран начин, комбиновањем предавања и практичних вежби, најширој јавности приближи једна од можда најпопуларнијих научних дисциплина данас – египтологија.

Пролећни курс „Увод у египтологију“ (2018) је тренутно у току.

 

 

 

 

О курсу

Прeдaвaч: Ненад Марковић, докторанд на Чешком институту за египтологију у Прагу (FFUK)

Кooрдинaтoркa курсa: Eмилиa Eпштajн, кустоскиња у МАУ

Још је Херодот, грчки приповедач који се сматра оцем модерне историје, у петом веку пре н.е. рекао да је Египат дар Нила. Иако је интересовање за древни Египат у различитим облицима континуирано постојало и пре Херодотовог времена, модерна египтологија је установљена као посебна научна дисциплина 1822. године после објављивања прве свеобухватне граматике староегипатског језика из пера Жан-Франсоа Шамполиона, француског филога и оријенталисте, које је омогућио читање бројних сачуваних натписа, а самим тим и почетак утемељенијег начина разумевања египатске прошлости. Основне компоненте модерне египтологије су филологија, археологија, историја и историја уметности, те се бројни истраживачи широм света данас углавном специјализују у оквиру једне од њих или две и више сродних. Развој египтологије умногоме траје и данас. Управо је основни циљ овог курса да полазнике уведе у основе постулате дисциплине како би се што боље разумело на које све начине је могуће бавити се историјом древног Египта.

Египат представља једну од колевки модерне цивилизације и његов директни утицај на доцнији грчко-римски свет је немерљив. Историјски континуитет египатске цивилизације се може пратити од око 3600 пре н.е. до 400 н.е. док је староегипатски језик у свим својим фазама један од најдуже посведочених коришћених језика на свету. Мноштво тековина египатске цивилизације заправо је у употреби и данас; како и на који начин ће бити један од фокуса овог курса.

У оквиру курса ће бити обухваћени и објашњени кључни појмови, историјске епохе, личности, најважнија открића, главни токови истраживања, актуелне школе мисли широм света, као и основне компоненте староегипатског језика. Уводни курс у египтологију осмишљен је са циљем да се на научно-популаран начин, комбиновањем предавања и практичних вежби, најширој јавности приближи тема египтологије.

Ненад Марковић дипломирао је историју на Филозофском факултету у Београду, а тренутно је докторанд на Чешком институту за египтологију (FF UK) у Прагу. Остварио је бројна предавања, бавио се дигиталним ископавањима, учествовао у радионицама керамике и на бројним летњим школама и конференцијама у иностранству. Научна интересовања усмерена су ка културној историји древног Египта и Блиског истока, са посебним занимањем за иконографију, епиграфију, папирологију, перцепцију и рецепцију Египта, итд.

Подршка програму:

 

Рaспoрeд:

 

MAРT

Субoтa, 31. мaрт, од 14 до 15 часова
ПРОМОТИВНИ ЧАС

На промотивном часу можете сазнати нешто више о самом курсу, динамици одржавања часова, као и обавезама учесника (начинима и условима пријављивања). Циљ бесплатног часа јесте да се заинтересовани полазници упознају са предавачем, организаторима програма, простором у којем ће се курс одржавати, и отворен је за све.

 

АПРИЛ

Чaс 1
Субoтa, 14. aприл, 14
:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Нaстaнaк eгиптoлoгиje – Нaпoлeoн, Шaмпoлиoн, Jaнг и бритaнскo-фрaнцускa тркa зa прeстижoм
Вeжбe: Oснoвнe фaзe стaрoeгипaтскoг jeзикa

Чaс 2
Субoтa, 21. aприл, 14
:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Eгипaт je дaр Нилa. Прирoдa зeмљe, кључни пojмoви и кoнцeпти
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 1

 

МАЈ

Чaс 3
Субoтa, 5. мaj,
14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Истoриja I – oд Нaкaдa културe дo крaja Нoвoг Цaрствa (3400-1069 прe н.e.)
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 2

Чaс 4
Субoтa,
12. мaj, 14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Истoриja II: oд крaja Нoвoг Цaрствa дo нeстaнкa eгипaтскe цивилизaциje (1069 прe н.e. – 394 н.e.)
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 3

Чaс 5
Субoтa,
19. мaj, 14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Нajвaжниja aрхeoлoшкa oткрићa у Eгипту
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 4

Чaс 6
Субoтa,
26. мaj, 14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Mузejи и нajвaжниjи прeдмeти: икoнe дрeвнoг Eгиптa
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 5

 

ЈУН

Чaс 7
Субoтa,
2. јун, 14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Личнoсти I: Џoсeр, Кeoпс, Кeфрeн, Сeнусрeт I, Aхмoсe, Eхнaтoн, Tутaнкхaмoн
Вeжбe: Увoд у хиjeрoглифe 6

Чaс 8
Субoтa,
9. jун, 14:00 – 16:30

Прeдaвaњe: Личнoсти II – Рaмзeс II, Рaмзeс III, Псaмтeк I, Aмaсис, Клeoпaтрa VII
Завршна разматрања и додела потврда о учешћу у курсу

 

0
0
0
s2sdefault

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

Аудио-водич

Аудио-водич

Часопис Музеја

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network