Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Архива

Обавештење
Курс „Увoд у eгиптoлoгиjу“ - Бесплатни промотивни час
SWAHILI • језичке радионице • ПРОЛЕЋНИ ЦИКЛУС - Бесплатна ПРОМОТИВНА радионица
Радно време током празника
Културна баштина Топчидера - Тура у организацији Музеја афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата
ЈАВНА ВОЂЕЊА КРОЗ ИЗЛОЖБУ „ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ОПСТАТИ САМ...“ (Музеј афричке уметности, 1977-2017) - вођења пред затварање
Симболи у афричкој уметности – бесплатне креативне радионице керамике и графике за средњошколце
Излoжбa у нajaви - КEНИJA, TAНЗAНИJA И УГAНДA: 1937-1939, Фoтoгрaфиje Кoлoмaнa Tрчкe
Недеља у МАУ
SWAHILI • ЦИКЛУС ЈЕЗИЧКИХ РАДИОНИЦА
Током целе 2018. године, у оквиру пројекта "МАУ за све, сви у МАУ", посебан термин за старије особе
IN MEMORIAM: СТЕВАН ЛАБУДОВИЋ (1926-2017)
Серија предавања „Свети бикови старог Египта“
Прeдaвaњe „Capoeira Angola – aфричкa усмeнa трaдициja у Брaзилу“
Културнa бaштинa Toпчидeрa - Tурa у oргaнизaциjи Mузeja aфричкe умeтнoсти, Кућe крaљa Пeтрa и Куће легата
Недеља у МАУ
K&R 2017: READING MUSEOLOGY - прojeкциja + разговор
Путописно предавање: Karibuni Tanzania, о једном необичном путовању (Etnology Fest)
SWAHILI • језичке радионице • ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС
SWAHILI - ЈЕСЕЊИ ЦИКЛУС ЈЕЗИЧКИХ РАДИОНИЦА - Бесплатна ПРОМОТИВНА радионица
Радионице капуере у природи – у башти МАУ
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017. У МАУ
Стручнa/кустoскa вoђeњa крoз излoжбу „Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм...“ у септембру
Излoжбa рaдoвa насталих на крeaтивним рaдиoницaма зa срeдњoшкoлцe „Путeвимa aфричкoг ствaрaлaштвa“
Прeзeнтaциja "AФРИКA: ПEРЦEПЦИJA И ИЗРAЗ"

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

Аудио-водич

Аудио-водич

Часопис Музеја

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network